top of page

Nemzetközi családi mediáció
(fókuszban: az EU)

Válni épp elég bonyolult. Az uniós jog épp elég bonyolult. Na most adja össze a kettőt, és próbáljon észnél maradni.


Javaslatom: „nemzetközi válás” esetén válassza a nemzetközi családi mediációt, amely megkönnyítheti mind a megegyezést, mind a válással kapcsolatos jogi procedúra lebonyolítását az EU-ban.

Mi az a nemzetközi családi mediáció

A nemzetközi családi mediáció egyben családi mediáció (lásd a weboldalam erre vonatkozó oldalát), néhány speciális szabállyal, amely a helyzet nemzetközi jellegéből adódik. A különböző EU-országokból származó vagy különböző EU-s országokban élő két fél a hosszú és stresszes pereskedés helyett mediációval próbálja rendezni válását.

Bár olyan párok esetén is alkalmazható a nemzetközi családi mediáció, akiknek nincsen gyermekük, az esetek többségében kiskorú gyerekekről is dönteni kell: hol fognak élni, ki mit fizet, és hogyan fognak kapcsolatot tartani mindkét szülőjükkel (és a lista folytatható).

Nemzetközi mediációs esetekben a mediációt általában egy két (vagy még több) nemzetiségű, illetve két (vagy még több) kultúrájú mediátor csapat végzi. A mediátor csapat (a mediáció formája tehát: komediáció) egy nőből és egy férfi mediátorból áll, akik közül az egyik jogi, míg a másik pszichológiai, szociális vagy pedagógusi képzettséggel rendelkezik. A nemzetközi családi mediátoroknak az alap (nemzeti) mediátor képzésen és a mediáció terén szerzett széleskörű tapasztalaton túlmenően el kell végezniük egy speciális képzést is a nemzetközi családi mediáció területén.

Örömmel osztom meg a hírt, hogy a képzés elvégzése óta én is a MiKK hálózat tagja vagyok és szerepelek a hivatalos mediátorainak listáján mint magyar és luxemburgi szakember.

Bővebb információért ajánlom a MiKK (International Mediation Centre for Family Conflict and Child Abduction) weboldalát és az alábbi rövid videót, amelyet a CBFM (Cross-Border Family Mediators), a nemzetközi családi mediátorok hálózata készített.

Nemzetközi családügyi mediáció témakörében szeminárium/előadás tartását szívesen vállalom, érdeklődés esetén kérem, lépjen velem kapcsolatba.

White Background

EU-s Válás

TUDÁSMORZSÁK

Hol lehet a különválást, illetve a házasság felbontását kérelmezni?

Melyik ország jogszabályai vonatkoznak a házasság felbontására, illetve a különválásra az Ön esetében?

A külföldön kimondott (külön)válás elismerése

Jogforrások
Hasznos linkek

A különválást, illetve a házasság felbontását a felek közösen – közös kérelem formájában – vagy önállóan kérelmezhetik.

Önnek a keresetet abban az országban kell a bíróságnak benyújtania:

 • ahol Ön és házastársa/élettársa él;

 • ahol utoljára együtt éltek – feltéve, hogy egyikük továbbra is az adott országban él;

 • ahol egyikük él – amennyiben közös kérelmet nyújtanak be a bíróságnak;

 • ahol az Ön házastársa/élettársa él;

 • ahol Ön él, ha:

  Ha Ön nem állampolgára az adott országnak, akkor csak abban az esetben fordulhat ott a bírósághoz, ha a bontókereset benyújtását közvetlenül megelőzően legalább 1 éven át ott lakott.

  • Ön a bontókereset benyújtását közvetlenül megelőzően legalább 6 hónapig az adott országban élt, és

  • az adott ország állampolgára;

 • ahol Ön és házastársa/élettársa állampolgársággal rendelkezik.

Házasság felbontása esetén az a bíróság rendelkezik hatáskörrel, ahová a bontókeresetet először benyújtották, és amely megfelel a fenti feltételeknek.

 

A bíróságilag már különválasztott felek esetében annak az uniós országnak a bírósága mondhatja ki a házasság felbontását, ahol a különválást kimondó bírósági határozat született – feltéve, hogy ez összhangban áll az adott ország szabályaival.

 

A válókereset elbírálására illetékes bíróság egyúttal a szülői felelősséggel kapcsolatos kérdésekben is döntést hozhat, ha a peres felek gyermeke az adott országban él.

A válóper/bontóper több országot érint akkor, ha például Ön és élettársa/házastársa nem ugyanabban az uniós országban él, vagy eltérő állampolgársággal rendelkezik.

Ilyen esetekben a házasság felbontása, illetve a különválás szempontjából nem feltétlenül annak az országnak a joga az irányadó, ahol Ön a bontókeresetet beadja.

Az uniós tagországok közül 17 egységes szabályokat fogadott el annak meghatározására, hogy melyik tagállam nemzeti jogát kell a több uniós országot érintő válóperek esetében alkalmazni. Ezek az országok a következők: Ausztria, Belgium, Bulgária, Észtország, Franciaország, Görögország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország és Szlovénia.

A felsorolt 17 ország bármelyikében Ön házastársával közösen döntheti el, hogy annak az országnak a válójoga szerint menjen-e végbe az eljárás:

 • ahol Ön és partnere él;

 • ahol utoljára együtt éltek – feltéve, hogy egyikük továbbra is az adott országban él;

 • amelyiknek Ön vagy partnere az állampolgára, vagy

 • ahol a házasság felbontása iránti keresetet benyújtották.

Ha Ön nem tud a kérdésben megállapodni a házastársával az alkalmazandó válójog tekintetében, a felsorolt 17 ország annak az országnak a válójogát fogja alkalmazni:

 • ahol Ön és partnere él;

 • ennek hiányában: ahol utoljára együtt éltek – feltéve, hogy a bírósági kereset benyújtása előtt 1 évvel még ott éltek;

 • ennek hiányában: amelyiknek Ön és a partnere is az állampolgára;

 • ennek hiányában: ahol a házasság felbontása iránti keresetet benyújtották.

Ha Ön másik EU-országban kérelmezi házasságának felbontását, érdemes szakjogászhoz fordulnia annak megállapítása céljából, hogy melyik ország jogszabályait kell az adott esetben alkalmazni, és milyen következményekkel kell számolni.

Az uniós országok valamelyikében kimondott (külön)válást a többi uniós országban is automatikusan elismerik anélkül, hogy ehhez további eljárást kellene lefolytatni.

A Tanács 2201/2003/EK rendelete (2003. november 27.) a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

A Tanács 1259/2010/EU rendelete ( 2010. december 20. ) a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített együttműködés végrehajtásáról

https://europa.eu/youreurope/citizens/family/index_hu.htm

bottom of page