top of page
Work Desk

Mi az a mediáció

A mediáció egy olyan folyamat, amely során egy független, képzett mediátor segít a konfliktusban álló feleknek a kommunikáció javításában és adott esetben az együttműködés feltételeinek kidolgozásában.

 

A mediátor teret ad annak, hogy a felek meghallgassák egymást, szükségleteiket megfogalmazhassák és a kommunikáció gördülékenyebbé válhasson.

A munkahelyi mediáció a kollégák közötti konfliktusok kezelésében lehet hasznos, illetve szervezeten belüli viszonyok átalakításához.

A családi mediáció a családokon belüli konfliktusok rendezésének egyik alternatívája, leggyakoribb esetei a válási mediáció, illetve a válás után való kapcsolattartással összefüggő mediáció.

 

Mediációval kapcsolatos tájékoztató ülés

Első lépésként mi („mi”, avagy az ügyben érintett összes fél és én, a mediátor) tartunk egy 60 perces tájékoztató ülést, akár online, akár személyesen, ahol ismertetem a mediációval kapcsolatos legfőbb tudnivalókat Önökkel.

Ez lehetőséget ad arra, hogy jobban megértsék a Mediáció céljait és módszereit, és hogy feltehessenek bármilyen kérdést a folyamattal kapcsolatban.

Ezen az első ülésen még nem megyünk bele az Ön ügyének részleteibe. Csak néhány kérdést teszek fel, legfőképp, hogy megbizonyosodhassak a mediáció alkalmazhatóságáról, illetve eldönthessem, hogy közösen érdemes kezdenünk a mediációt (tehát egy közös üléssel, ahol mindkét fél jelen van) vagy a két féllel külön-külön.

E tájékoztató ülést követően 7 nap gondolkodási idő áll az Ön rendelkezésére, hogy eldöntse, részt kíván-e venni a mediációban vagy sem. Ha mindkét fél válasza igen, akkor sor kerül a mediációs megállapodás aláírására.

A mediáció folyamata

Ha mindkét fél beleegyezik a mediációba, megkezdődik az igazi munka. Különböző tényezőktől függően az ülések online vagy személyesen is megszervezhetők.

Ha szükségesnek bizonyul külön üléssel kezdeni a mediációt, akkor a felekkel először külön-külön találkozunk egy 90 perces ülésre. Ez egy előzetes mediáció lesz, ahol már belemegyünk az Ön ügyének részleteibe. Megbeszéljük az Ön szükségleteit és hogy hogyan látja a másik fél helyzetét. A külön üléseket később közös ülés követi.

Egyes esetekben nincs szükség külön ülésekre, és rögtön kezdhetjük is a közös találkozással.

A 180 perces közös ülésen a fő lépések a következők:

 

  • Az egyik fél első megszólalása, megszakítás nélkül kifejezve gondolatait

  • A másik fél első megszólalása, megszakítás nélkül kifejezve gondolatait

  • A mediátor meghatározza a megbeszélésre kerülő témákat

  • Megbeszélés (eszmecsere) a mediátor segítségével

 

Itt történik a "mediációs varázslat".

Ekkor a mediátor beveti az összes mediációs technikát, amit tanult. Meghallgat, összegez, újrafogalmaz, kérdéseket tesz fel, és életben tartja, lehetővé teszi a kommunikációt. Néha "különtárgyalásra" (a felekkel folytatott külön megbeszélésekre) is sor kerülhet. A mediátor gondoskodik arról, hogy mindkét fél meghallgatásra kerüljön, és hogy mindketten ki tudják fejezni szükségleteiket.

  • Írásbeli megállapodáson dolgozunk - kidolgozzuk és megírjuk

  • (+1: Mediáció utáni visszajelzés mindkét féltől.)

A mediáció az adott ügytől függően több közös ülésből állhat. Általános tapasztalat szerint pl. egy válási ügynél átlagosan 4 db 3 órás alkalomra szokott sor kerülni.

Ha kettőnél több ember érintett az ügyben, csoportos mediációra is sor kerülhet, annak a sajátos módszertanát alkalmazva.

A mediáció előnyei

A mediáció során a vitában érintett felek maradnak az ügy urai.

A bírósági eljárás során a felek az adott jogvitájuk eldöntését egy állam által hatalommal felruházott személyre (bíróra) bízzák, aki közülük "nyertest" és "vesztest" fog hirdetni. A folyamat rendszerint hosszú, költséges, stresszes, végső soron még a "nyertesnek" is veszteséges. Ezzel ellentétben a mediáció gyorsnak tekinthető, összességében olcsóbb, és mindkét fél számára elfogadható (akár "nyertes- nyertes") eredménnyel is zárulhat.

 

Ez még akkor is elmondható, ha konkrét megállapodás ugyan nem születik, de a felek kommunikációja szempontjából előrelépés, javulás történik.

 

Ha pedig megállapodás is születik, biztosak lehetünk benne, hogy az azoktól származik, akik az adott esetnek a legfőbb szakértői, és akiknek a helyzet megoldása a leginkább szívügyük.


A mediáció az együttműködés és a partnerség életfilozófiáját hirdeti.

Kapcsolat

Ha úgy gondolják, hogy a mediáció segíthet válásuk esetén, ne habozzonak, keressenek meg.

 

bottom of page